1566 F. Bertelli „Nova Descripcione de la Moscovia …”

Ferrando (Ferdinando arba Ferrante) Bertelli (1525-1572)

Antonio Lafreri (1500-1577)

Giacomo Gastaldi (1500-1566)

Europos žemėlapis 1566 m.

Venecija

ID: 2675


Kategorija: > > > > > > >

„Nova Descripcione de la Moscovia per lecce:te M.Giacomo gastaldo piamontese osmografo in Venetia M.D.L XII IIIL”

Iš Antonio Lafreri  „Geografia. Tavole moderne di geografia de lamaggior parte del mondo di diversi autori raccolte et messe secondo l’ordine di Tolome…”

1566 m. datuotas žemėlapis su  centre esančiu kartušu. Labai retas Europos žemėlapis, apimantis ir ATR teritoriją, išleistas Ferrando Bertelli, remiantis Gastaldi žemėlapiu, iliustruojančiu venecijietišką Von Herberstein „Rerum Muscoviticarum Commentariis” leidimą, pirmą kartą išleistą 1549 m. Vienoje. Iš Slovėnijos kilęs austrų diplomatas Baron Sigismund von Herberstein, dukart ambasadorius Maskvoje 1517 m. ir 1526 m., surinko daug geografinės, istorinės ir etnografinės informacijos, kurią paskelbė savo knygoje, o 1546 m. panaudojo spausdintame regiono žemėlapyje.

Antonio Lafreri (Antoine Lafréry) 1544 m. atvyko į Romą  iš Franš Kontė ir užmezgęs partnerystę su Salamanka, kuri tęsėsi nuo 1553 m.  iki Salamankos mirties 1562 m. . 1577 m. Lafreri mirė be testamento, jo turtas buvo buvo padalintas graveriams Claudio Duchetti (Lafreri
(Claudio sūnėnas) ir Stefano Duchetti (Claudio sūnėnas). Lafreri surinko nemažai tuo laikotarpiu išleistų geriausių to meto autorių žemėlapių (FORLANI, GASTALDI, ZENOI, BERTELLI, SALAMANCA, CAMOCIO ir t.t.) ir išleido  šiuolaikinio modelio atlasą.

Pirma žemėlapio laida (Antroje laidoje atsiranda užrašas virš žemėlapio)

Labai retas žemėlapis