1649 N. Visscher ” Lithuania”

Nicolaes Visscher I (1618- 1679)

Claes Janszoon Visscher/ Nicolas Ioannes Visscher  (1587-1652)

Lietuvos žemėlapis 1649 m.

Amsterdamas

8,2 x 12,7 cm

ID: 1658


Kategorija: > > > > > >

Iš Claes Jansz Visscher.  „N.J.Visscheri Tabularum Geographicarum Contractarum Libri Quatuor Denuo Recogniti| Anno 1649.”  Atlase yra Claes Janszoon Visscher, Pieter (Petrus) van den Keere, Jodocus Hondius, Petrus Bertius ir Benjamin Wright  žemėlapiai  – 175 žemėlapiai iš  ” Caert Thresoor ” , 41  Benjamin Wright pagaminti laikotarpyje  nuo 1594 iki 1603 metų ir 23 žemėlapiai, kuriuos N.Visscher pagamino specialiai savo 1649 metų  atlasui „Tabularum Geographicum Contractaarum… ” Vienas iš 23 naujai pagamintų žemėlapių buvo Lietuvos žemėlapis „Lithuania” su numeriu „a28”  Visiems kitiems žemėlapiams taip pat buvo išgraviruoti numeriai.

Visscher šeimos dinastija, leidusi žemėlapius Amsterdame :

Claes Janszoon Visscher/Nicolas Ioannes Visscher/Nicolaus Ioannis Piscator (1587-1652)
Nicolaes Visscher I (sūnus) 1618-1679
Nicolaes Visscher II (anūkas) 1649-1702
Elisabeth Visscher ( N. Visscher II našlė) vadovavo leidybai nuo 1702 iki 1726 metų, vėliau  klišes perėmė P. Schenk.

Šiuo metu pasaulyje žinomi tik penki šio žemėlapio egzemplioriai:

Roger S. Baskes Collection/Chicago’s Newberry Library  atlase ( Atlase 239 žemėlapiai)

State Library Victoria  Melbourne atlase   (Be titulinio puslapio)

British Library  atlase (Galimai pilnas atlasas)

William Clements Library Mičigano universitete  esančiame atlase nėra titulinio puslapio ir nei vieno Europos žemėlapio.

Tik du žemėlapiai,   išimti iš atlasų, žinomi privačiose kolekcijose  ir yra Lietuvoje .

 

1730:341 (Visscher)