1660 A. Cellarius „Vilna”

Andreas Cellarius (1596–1665)

Vilniaus vaizdas  1660 m.

Amsterdamas

11 x 13 cm.

ID: 2331


Kategorija: > > > > >

Iš „Het Koninckrijck Poolen en toebehoorende Landen Vervaatende Een korte doch klaare beschrijvinghe aller Landtschappen en Steeden, in dit Ryck gelegen. Met koopere afbeeldinge der vermaarste Steden, en volkomen Bladt-wyser verryckt. Eerst in‘t La-tyn gestelt door den geleerden Andraeas Cellarius bestierder der schoolen tot Hoorn. Nu in‘t Neederduyts vertaalt. Tot Amsterdam .  By Gillis Jansz. Valckenier, op‘t Waater 1660
2 leidimas flamandų kalba  Amsterdame 1660 m.

Cellarius — tikrumoje Keller — Prūsijos vokietis, tapęs gimnazijos rektorium Olandijos mieste
Hoorn (Vakarų Frizija), parašė  savo tėvynės Lenkijos Lietuvos  istoriją, kurią dedikavo olandui Forestui.

Jums taip pat gali patikti…