1801 R.Wilkinson „Sarmatia Antiqua”

Robert Wilkinson (1758 – 1825) 

Sarmatia žemėlapis 1801 m.

Londonas

Iš „Atlas Classica, being a Collection of Maps of the Countries Mentioned by the Ancient Authors both Sacred and Profane”

27.3 x 21.5 cm

ID: 460


Kategorija: > > > >

Robert Wilkinson po John Bowles mirties 1779m. įsigijo jo turėtas žemėlapių plokštes.

Todėl dauguma Robert Wilkinson žemėlapių yra John Bowles žemėlapių perdirbiniai iki

1794m. išleisto originalaus  atlaso „General Atlas of the World”