1910 K.S.Wolski „Caryca Katarzyna II…”

Kajetan Saryusz-Wolski (1852 – 1922)

ATR padalinimas

Atvirukas nr. 67/176

Krokuva, apie 1910

ID: 1853


Kategorija: > > > >

K.S.Wolski 902. Caryca Katarzyna II, Jozef II cesarz austr. i Fryderyk Wilhelm II krol pruski rozdzierają Polskę w r. 1795.